Sendikal Çalışmalar

Ferman Padişahınsa Yollar Bizimdir

Ferman Padişahınsa Yollar Bizimdir

Çalışanlara İnsanca Yaşancak Bir Ücret Verilsin. Çalışma Koşulları İyileştirilsin. Özelleştirmeler Durdurulsun. Köprüler Ücretsiz Olsun. Güvenli Ucuz Ve Yaygın Bir Ulaşım Ağı Kurulsun.

İstanbul Şube Galeriler